Styrelse

Dalarnas idrottsmuseum är bildat som en stiftelse av Dalarnas idrottshistoriska förening, Dalarnas museum, Dalarnas idrottsförbund och Falu kommun. Huvudmännen har rätt att ha vardera en representant i styrelsen samt en ersättare. Därutöver har Lugnets intresseförening, Svenska Skidspelen och Falu kommuns kulturförvaltning rätt att adjungera vardera en representant.

 

Styrelsen består 2015 av de ordinarie ledamöterna:

 

Daniels Sven Olsson, Dalarnas idrottshistoriska förening, ordförande

daniels.sven.olsson@tele2.se

 

Elisabeth Thorin, Dalarnas museum

elisabeth.thorin@dalarnasmuseum.se

 

Lars Nordström, Dalarnas idrottsförbund

curling@telia.com

 

Jonas Lennerthson, Falu kommun

jonas.lennerthson@falun.se

 

Adjungerade:

 

Elsa Röing, Kulturförvaltningen i Falu kommun

 

Suppleanter:

 

Håkan Romlin, Dalarnas idrottshistoriska förening

romhak02@gmail.com

 

Bertil Eek, Dalarnas idrottsförbund

bertil.eek@dalaidrotten.se

 

Håkan Nohrén, Falu kommun

Hakan.Nohren@falun.se

 

Styrelsen för Dalarnas idrottsmuseum