Dalarnas idrottshistoriska förening

 

Dalarnas idrottshistoriska förening

Dalarnas Idrottshistoriska förening har enskilda och organisationer som medlemmar med intresse för att slå vakt om Dalarnas idrottshistoria.

 

Föreningen skall enligt stadgarna stödja Dalarnas Idrottsmuseum. Det sker bl.a. genom att alla medlemsavgifter från föreningar och företag oavkortat går till idrottsmuseet.

 

Medlemsavgift

100 kr för enskilda,

300 kr för föreningar och

1000 kr för större organisationer.

 

Verksamheten är uppbyggd kring vårt intresse av att levandegöra

minnet av Dalarnas idrottsframgångar genom historien.

 

Det gör vi genom att arrangera resor till dagsaktuella platser med idrottshistorisk anknytning, Filmkvällar baserat på multimedia material från SVT:s rika idrottsarkiv.

Idrottskaféer, där bl.a. minnesrika veteraner berätta från tiden det begav sig.

 

Vill Du vara med och stödja Dalarnas Idrottsmuseum och samtidigt stimulera ditt intresse av idrottshistoria så är Du hjärtligt välkommen som medlem.

 

Anmäl ditt intresse genom att betala medlemsavgiften, BG 5621-5098.

Glöm inte att ange namn, adress så vi kan hålla kontakten.

 

Välkommen

Dalarnas Idrottsmuseum • Tel 023-138 24 • E-post dimlugnet@telia.com • Webb www.dalarnasidrottsmuseum.com