Styrelsen

 

Styrelsen

Styrelsen för Dalarnas Idrottshistoriska förening

 

Daniels Sven Olsson *Ordförande

e-post: daniels.sven.olsson@tele2.se

 

Erik-Åke Tranberg

e-post: tranberg@telia.com

 

Anders Pettersson

e-post: anders02333205@home.se

 

Hans Mattsson

e-post: smhandsken@telia.com

 

Håkan Romlin

e-post: romhak02@gmail.com

 

Bengt Dahl

Bengt-Dahl@tele2.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas Idrottsmuseum • Tel 023-138 24 • E-post dimlugnet@telia.com • Webb www.dalarnasidrottsmuseum.com