Personal

 

Personal

Dalarnas idrottsmuseum drivs huvudsakligen med hjälp av ideella krafter. De bidrag museet har går åt till att betala lokalhyra, uppvärmning och el, att marknadsföra museet och att hålla det tillgängligt samt anordna visningar, köra filmer, ordna idrottscaféer och annan programverksamhet.

För att hålla museet öppet och tillgängligt finns en receptionist anställd. Hon heter Linda Busk och arbetar på idrottsmuseet måndag-fredag 12-18. Hon har telefon 023-13824 om Du har några frågor om museet, vill lämna föremål, bilder eller annat material. Det går också bra att skicka mail till dimlugnet@telia.com

Dalarnas Idrottsmuseum • Tel 023-138 24 • E-post dimlugnet@telia.com • Webb www.dalarnasidrottsmuseum.com